Předání šeků

V pátek 27.5. 2016 byla Kristýnka pozvána Kontem Bariéry na slavnostní předání šeků od společnosti Samsung. Kristýnka obdržela šek ve výši 20 000 Kč na alternativní léčbu, za což moc děkujeme!

Také děkujeme Mirce Čejkové za doprovod a zajištění dopravy.

Moje poděkování

Chtěla bych moc poděkovat všem, kteří pomáhají mojí dceři.

Během krátké doby se povedlo vytvořit webové stránky, Facebook, oslovit nadace a kontaktovali nás lidé, kteří podali pomocnou ruku. Moc si toho vážíme!

Velké dík patří spolužákům ze třídy, kde Kristýna načerpala hodně síly do dalšího boje.

Také děkuji za velkou pomoc dětem ze 3.ZŠ Anetce Chrastilové a Janě Hokovské.

Katka