Poděkování

Rádi bychom touto cestou moc poděkovaly Soně Hamzové a dětem ze 3.ZŠ Slaný za uspořádání sbírky do zapůjčených kasiček z Konta Bariéry na akci Slánský tuplák. Moc si vážíme toho, že strávili svůj volný čas na této akci.
Kristýna a máma

Sběr papíru, kartónu a železa pro Kristýnku!

20. 6. 2016

Díky pomoci paní Rosické, která požádala o pomoc starostu města Slaný, Mgr. Martina Hrabánka, se podaří uspořádat sbírku starého papíru, kartónu a železa. Tuto akci podpořilo město Slaný, výkup druhotných surovin Batelka Jemníky a 3. ZŠ Slaný. Lidé ze Slaného a okolí mohou přinášet nepotřebný papír na 3 místa:

27.6.2016 8.00 – 17.00 hod. v prostorách 3.ZŠ Rabasova 821 zadní vstup do školy (družina)

29.6.2016 8.00 – 17.00 hod. zaměstnanecké parkoviště Městského úřadu Slaný (ulice Nosačická/ Na Vinici)

27.6.2016 až 30.6.2016 7.30 – 17.00 hod. – výkup druhotných surovin Batelka – Jemníky 1 – možno jakýkoliv druh sběru (papír, železo, karton…..)

Moc děkujeme Mgr. M. Hrabánkovi za umožnění celé akce, paní Mgr. Mirce Bicencové, statutární zástupce 3. ZŠ Slaný, za podporu a propůjčení prostoru, Jitce Hlušičkové za krásné letáčky. Především děkujeme paní Rosické, iniciátorce a organizátorce celé akce!

LETAK_03_novy_ucet_sběr

Slánský tuplák 2016

17.-18 .6. 2016

Díky pomoci Sváti Švába a pana Paulíka jsme mohli propagovat charitativní akci na pomoc Kristýnce Mikušové během slavností Slánský Tuplák 17.-18. 6. na slánském náměstí. Tuto akci podpořilo Konto Bariéry, které nám propůjčilo dvě zapečetěné kasičky.  Děti ze 3. ZŠ Slaný  společně s jejich učitelkou Soňou Hamzovou na náměstí po oba dva dny vybíraly peníze určené na pomoc Kristýnce.  Bez jejich nadšení a obětavosti by se nepodařilo vybrat úžasnou částku 13 625 Kč, která putovala na transparentní účet Konta Bariéry. Moc děkujeme paní Rosické, která nám upekla nádherné perníčky, a paní učitelkám ze 3. ZŠ Slaný, Nadě Drudíkové a Aničce Vaníčkové, které je společně se svými dětmi nazdobily.

Moc děkujeme všem, kteří do kasičky hodili jakoukoli finanční částku!

Děkujeme Lence Hamplové, která nám pomohla postavit stan a vyzdobit ho letáčky!
Děkujeme všem dětem za obětavost, ochotu a nadšení! Celý tým – Marek Hlušička, Matyáš Lokvenc, Jirka Řezníček, Michael Džindžichašvili, Any Kramosilová, Any Matoušková, Eliška Šmáriková, Anetka Chrastilová, Kája Vondráčková, Naty Dandová, Lucka Maňásková, Soňa Hamzová
Děkujeme Sváťovi za propagaci!
Vám všem!

Response code is 404

Perníčky od paní Rosické

15. 6. 2016

Je krásné kolik lidí nabízí svou pomoc!
Mezi nimi je i paní Míša Rosická, která na Slánský tuplák napekla nádherné perníčky. Paní učitelka Naďa Drudíková a Anička Vaníčková je společně se svými dětmi nazdobily!
Podívejte! Jsou opravdu nádherné!

Response code is 404

Přístroj Plazma

Stav Kristýnky se v posledních dnech zhoršil. V současné době není schopna dojíždět do centra Biorezony v Klánovicích. Moc děkujeme všem pracovníkům z Biorezony, kteří nám vyšli maximálně vstříc a přístroj „PLAZMA“ nám zapůjčili domů. Kristýnka nemusí terapii přerušit a může v léčbě pokračovat doma.

Response code is 404

Nákup přístroje smoothie

Součástí léčby v Biorezoně je také radikální změna jídelníčku, Kristýnka přechází na bioaktivní jídelníček. Tato změna by nebyla možná bez přístroje  smoothie.

Moc děkujeme všem, kteří nám finančně přispěli a umožnili nám jeho koupi.

Response code is 404