Předání šeků

V pátek 27.5. 2016 byla Kristýnka pozvána Kontem Bariéry na slavnostní předání šeků od společnosti Samsung. Kristýnka obdržela šek ve výši 20 000 Kč na alternativní léčbu, za což moc děkujeme!

Také děkujeme Mirce Čejkové za doprovod a zajištění dopravy.

Moje poděkování

Chtěla bych moc poděkovat všem, kteří pomáhají mojí dceři.

Během krátké doby se povedlo vytvořit webové stránky, Facebook, oslovit nadace a kontaktovali nás lidé, kteří podali pomocnou ruku. Moc si toho vážíme!

Velké dík patří spolužákům ze třídy, kde Kristýna načerpala hodně síly do dalšího boje.

Také děkuji za velkou pomoc dětem ze 3.ZŠ Anetce Chrastilové a Janě Hokovské.

Katka

Podpora Slaňáků

Na „Dětském dnu“ ve Slaném 28.5. 2016 podpořili akci „Spolu pro Kristýnku“ také žáci ze 3. ZŠ Slaný, kteří se postarali o propagaci celé akce  a po celý den rozdávali letáčky na podporu Kristýnky. Tato propagace by nebyla možná bez podpory DDM Slaný Ostrov, který nám propůjčil stánek a potřebné prostory. Pomocnou ruku nám také podala skupina Deratizéři, která Kristýnku podpořila svým koncertem. Zvláště děkujeme Sváťovi Švábovi.

 

Pomoc profesorů

páteční seetkání s ředitelem a mojí prof. Výbornou na matematiku

Při příležitosti návštěvy Kristýnky ve škole jí byl předán panem ředitelem Mgr. Petrem Vomelou a paní učitelkou Ing. Alicí Výbornou finanční dar ve výši 30 150 Kč, na který přispěli všichni učitelé.

Všem moc děkujeme!

Zahájení akce „Spolu pro Kristýnku“

16.5. 2016

Spustili jsme akci „Spolu pro Kristýnku“ a sehnali tým lidí, kteří jí chtějí a mohou pomoci a kteří také zajistí propagaci celé kampaně.

(Soňa Hamzová, Mirka Čejková, Pavla Pacholíková, Míra Pacholík, Jitka Hlušičková, Milada Záborcová, Gábina Cimrmanová, Lenka Hamplová, Pavla Nečasová, Sváťa Šváb)

 

18.-22-5. 2016

Spustili jsme provizorní webové stránky a založily stránku na Facebooku

 

22.5. 2016

Jitka Hlušičková vytvořila leták  „Spolu pro Kristýnku“